Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj přestane od uprchlíků vybírat poplatky za kopie dokumentů a ověření podpisu

02. 06. 2022

V souladu s aktuálně platnou legislativou upouští Liberecký kraj od vybírání určitých správních poplatků od fyzických osob uprchlých z Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Jde o osoby, u nichž vznikla nebo vznikne povinnost uhradit poplatek v období od 28. května tohoto do 31. března příštího roku. „Podle informace nebudou muset ukrajinští uprchlíci na Krajském úřadu Libereckého kraje platit správní poplatky za vyhotovení ověřené kopie dokumentu nebo ověření podpisu na dokumentu,“ uvedla Lenka Fričová, vedoucí oddělení matrik a státního občanství.

Poplatky za provedení takzvané vidimace a legalizace, které vybral krajský úřad od 24. února do 27. května, vrátí zpět osobám uvedeným v nadepsaném odstavci na jejich žádost po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324