Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajská matriční spisovna

02. 03. 2018

Krajská matriční spisovna je opět „bohatší“

Krajská matriční spisovna, kterou vede dle zákona správní odbor krajského úřadu, se opět v průběhu měsíce února zvětšila, co do svého obsahu.

Všech 10 matričních úřadů obcí s rozšířenou působností (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant, Jilemnice, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod) předalo k dnešnímu dni listinný materiál, tzv. „SBÍRKY LISTIN“, podle kterých byly po celý minulý rok 2017 u těchto úřadů psány matriční knihy.

Jsou to tzv. matriční události, které jsou důvěrně známé a v průběhu života nevyhnutelné pro každého člověka – narození, manželství a úmrtí. V případě matričního úřadu Liberec navíc registrované partnerství. Podklady od všech úřadů průběžně přebírala Věra Čermáková, pracovnice odd. matrik a státního občanství, metodička krajské matriční spisovny, pod jejímž dohledem se s těmito listinami dále pracuje a která je spoluautorkou této informace.

Tyto materiály v celkovém počtu 5139 narození, 1274 manželství, 6 registrovaných partnerství a 3883 úmrtí se na desítky až stovky let „usídlí“ v budově krajského úřadu proto, aby je pracovníci oddělení matrik a státního občanství pravidelně aktualizovali o všechny změny (např. změny jména a příjmení, sňatek rodičů dítěte, osvojení, rozvod, zánik partnerství či prosté opravy zapsaných údajů). I v době výpočetní techniky je taková činnost nezbytná právě proto, aby se i po desítkách let dal dohledat původní dokument nedohledatelný jinde, aby bylo patrné, na jakém základě vznikly v průběhu života příslušné změny pro občana tak důležité nebo věc tak samozřejmá při narození – hodina narození každého z nás. Ač se to může jevit nadbytečné – matriční spisovna (laicky nazývána „archiv“) je jistotou a jakousi „pojistkou“ jednak všeho, co je uloženo a zapsáno v počítačích, ale i toho, co se v nich najít nedá.

Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí odd. matrik a státního občanství, březen 2018