Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Matriční zkoušky na krajském úřadě - září 2019

02. 09. 2019

Záříjové matriční zkoušky na krajském úřadu

V pondělí 16. září 2019 proběhnou na oddělení matrik a státního občanství, správního odboru zkoušky odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (dále jen „zkouška“) podle § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška bude vyvrcholením šestiměsíční intenzivní přípravy skládající se z individuálního a organizovaného studia. Organizovanou část přípravy ke zkoušce zajišťoval krajský úřad, a to v podobě 12 celodenních konzultací, jejichž obsahem byl např. výklad pojmu veřejná správa; obecní a krajské zřízení; státní symboly ČR; historie matrik. Agenda vidimace a legalizace. Zákon o matrikách a prováděcí vyhláška - působnost na úseku matrik, matriční události a skutečnosti, oznamovací povinnosti, jméno a příjmení, včetně praktických ukázek. Občanský zákoník – vybraná ustanovení části první a rodinné právo; osvojení; zákon mezinárodním právu soukromém, mezinárodní smlouvy, úmluvy a konzulární úmluvy. Státní občanství. Správní poplatky. Výměna matrik s cizinou a matriční události občanů ČR v cizině. Správní řád a správní řízení na úseku matrik.

Poslední konzultace 9. 9. bude praktická - k institutu manželství. Uchazeči si prakticky vyzkouší úlohu matrikáře u civilního svatebního obřadu.

Samotná zkouška před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem krajského úřadu začne v 8,00 hodin a bude se skládat z písemného testu; písemného zápisu do matriční knihy a výpisu z matriční knihy; vedení správního řízení a poté pak z ústní zkoušky, a to z oblastí matrik, rodinného práva, soukromého práva-zejména nový občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém, státního občanství a vidimace, legalizace.

Liberec  2. 9. 2019, Mgr. Jaroslava Ježková, ved. odd. matrik a státního občanství
 

Alena Ondráčková
alena.ondrackova@kraj-lbc.cz