Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Platný občanský průkaz - volby

23. 08. 2021
Kontrola platnosti občanského průkazu pro prokázání totožnosti a státního občanství ČR po příchodu do volební  místnosti.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech(269/2021 Sb.), dle kterého již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního práva. Ten bylo možné podle starého zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu

O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout. 

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR těmito doklady:

a) buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem 
b) nebo platným občanským průkazem.

Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.
 

Termíny nadcházejících voleb v Libereckém kraji:

1) Nové volby do Zastupitelstva obce Slunečná 18. září 2021
2) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021
3) Nové volby do Zastupitelstva obce Nová Ves 11. prosince 2021 

Mgr. David Fátor
metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD
david.fator@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226232
Mobil: 725 270 116