Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Seminář - Agenda evidence obyvatel pro ohlašovny

10. 03. 2016

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá jednodenní seminář Agenda evidence obyvatel pro ohlašovny. Koná se v pátek 11. března od 9:00 do 15:00 hodin v multimediálním sále (vstup vchodem C).

Seminář je akreditovaný dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, pod číslem AK/PV-34/2016 a AK/VE-21/2016 pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor:
Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí oddělení matrik a státního občanství
Bc. Jakub Šrýtr, metodik správních činností (EO a RČ, OP a CD) a vidimace a legalizace, oddělení matrik a státního občanství, správní odbor

Místo konání:
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vstup vedlejším vchodem v budově C

Prezence: 
probíhá od 8:30 hodin v multifunkčním sále – 3. patro

Vložné:
zdarma – seminář je pořádán v rámci metodické pomoci obcím LK

Cílová skupina:   úředníci a vedoucí úředníci ÚSC, zejména pracovníci obecních úřadů, kteří zajišťují výkon agendy evidence obyvatel – ohlašoven, dále pro starosty a místostarosty obcí, které v obci zajišťují přihlášení k trvalému pobytu; dále pak pro pracovníky, kteří vedou správní řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu

Osvědčení:
účastníkům semináře bude vydáno osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb.

Literatura: účastníkům doporučujeme vzít si s sebou:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami od 1. 1. 2016

Vyhlášku č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o EO

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Směrnici MV č. 7/2011, č. j. MV-108001-48/SC-2011

Program semináře:
-Přehled právních předpisů v platném znění
-Výklad zákona a prováděcí vyhlášky s ohledem na novelu zákona od 1. 1. 2016
-Zapisování a využívání údajů informačního systému EO
-Působnost na úseku EO – ohlašovny a OÚORP
-Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z ISEO – příklady z praxe
-Trvalý pobyt – vznik, změny, ukončení
-Příklady z praxe ohlašoven
-Správní poplatky na úseku EO
-Informace Ministerstva vnitra a krajského úřadu
-Dotazy a diskuze

Máte-li o seminář zájem, zašlete obratem závaznou přihlášku, která je přílohou této pozvánky. Uzávěrka přihlášek je týden před konáním semináře. Přihlášky po termínu budou vyřizovány pouze po telefonické domluvě. Při vyplnění e-mailové adresy v přihlášce Vám bude přihláška elektronicky potvrzena. V případě naplnění kapacity semináře budou účastníci elektronicky upozorněni. Kontaktní osobou je Bc. Božena Horáčková, personální a mzdové oddělení, tel. 485 226 683, e-mail: bozena.horackova@kraj-lbc.cz.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624