Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Seminář pro nové oddávající a matrikáře

17. 01. 2019

 

Jak na civilní svatební obřady?

K tomuto jistě „zajímavému a příjemnému“ tématu chystá oddělení matrik a státního občanství krajského úřadu seminář pro nové starosty, místostarosty a nové zastupitele, kteří budou v našem kraji oddávat. K účasti byli pozváni i všichni naši matrikáři. Seminář se bude konat ve čtvrtek 14. února 2019 od 9 do cca 12 hodin v budově krajského úřadu.

Připraven máme výklad právního rámce a základních pojmů k institutu manželství a civilního sňatečného obřadu, co manželství je, jaké má toto jednání právní účinky. K tomu účastníci obdrží pracovní materiál, se kterým budeme společně pracovat.

Vysvětlíme si, jak manželství vzniká, ve kterém přesně okamžiku. Zkusíme si připravit se na nečekané či nenadálé situace, které by mohly u sňatečného obřadu nastat. Například, jak má oddávající a matrikář zareagovat a poradit si s tím, když snoubenec neřekne „ano“, nebo řekne „ne“….

V poslední době, v posledních letech, se mnoho obřadů provádí mimo obřadní místnosti, konají se na nejrůznějších místech, na různých turisticky zajímavých místech, ale i na sportovištích, na zámcích, statcích, či v domácím prostředí. I o tom budeme hovořit a vyměníme si své zkušenosti.

Povíme si něco o tom, jak a jaký si připravit slavnostní projev – proslov, co do obsahové, ale i formální stránky. S tím úzce souvisí rétorika, tedy nauka o tom jak správně a nadneseně řečeno „krásně“ hovořit. Jak na případnou trému. Prakticky si společně zkusíme „rozdýchat a rozmluvit se“, což je důležité před každou promluvou před veřejností. Mimo jiné se i poradíme, jak se na obřad vhodně a slavnostně obléci.

Připraveny máme videoukázky sňatků.

  1. Mladí svobodní snoubenci
  2. Obřad - úřední akt za účasti tlumočníka

Svou účast, v závěru semináře, přislíbil dlouholetý oddávající ze statutárního města
Jablonec nad Nisou pan Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, který se s posluchači podělí o své zkušenosti
a zážitky z oddávání. Jeho premiéra v roli oddávající osoby se konala na jablonecké radnici
na jaře roku 2003, dne 19. dubna 2003.

 

Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí odd. matrik a státního občanství

17. 1. 2019

 

Alena Ondráčková
alena.ondrackova@kraj-lbc.cz