Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář "Veřejné sbírky prakticky" 18. 4. 2023 

17. 04. 2023

Správní odbor Vás zve na seminář nejen pro konatele veřejných sbírek  (obce LK, právnické osoby, neziskový sektor, široká veřejnost)

Veřejné sbírky prakticky

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o veřejných sbírkách v praxi  

 

datum

Den

čas

místo konání

18. 4. 2023

úterý

9:00 – 11:30

3. patro – multifunkční sál, vstup C Krajského úřadu Libereckého kraje

 

                                       Přednášející:  Diana Pospíšilová, oddělení Krajský živnostenský úřad                    

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vstup vedlejším vchodem v budově C

 Prezence:  probíhá od 8:30 hodin v multimediálním sále KÚ LK

                                       Vložné:   zdarma – seminář je pořádán v rámci metodické pomoci obcím LK

                                       Literatura:   zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů
                                                                (bude  poskytnut spolu s ostatními materiály)
                                                                zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník.

Program
8:30 – 9:00             prezence
9:00 – 11:30           seminář „Veřejné sbírky prakticky“

  • právní úprava
  • definice pojmu „veřejná sbírka“ (co je a co není)
  • průřez celou veřejnou sbírkou
  • příklady
  • diskuse a dotazy

V případě dotazů kontaktujte:          

Diana Pospíšilová, 485 226 320, 739 541 638; diana.pospisilova@kraj-lbc.cz      
           
Liberec 13. března 2023

 

JUDr. Jiří Němec v. r.,

vedoucí správního odboru

Diana Pospíšilová
kontrolor, veřejné sbírky
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226320
Mobil: 739 541 638