Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Správní řád musejí ovládat všichni, kdo pracují ve veřejné správě

27. 10. 2015

Zatím poslední dvoudenní seminář na téma Správní řád se koná 5. a 6. listopadu 2015 vždy od 8 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, a opět je o něj veliký zájem. Přihlášeno je cca 150 zájemců, především z řad starostů, zastupitelů obcí a úředníků obecních úřadů a krajského úřadu.

„Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je základní procesní právní norma pro celou oblast veřejné správy. Její znalost je základním a nutným předpokladem pro výkon pracovní činnosti především úředníků, a také v určitém rozsahu i starostů a zastupitelů,“ vysvětlil Jiří Němec, vedoucí správního odboru KÚLK, který bude přednášet.

„Prostě správní řád musíme znát všichni, kdo působíme ve veřejné správě znát a umět jej ve správním řízení správně aplikovat. Mnohé se navíc v této oblasti vyvíjí či mění judikaturou především Nejvyššího správního soudu,“ dodal.

Nejen správní řád, ale i další přednášky a odborné semináře, včetně vstupního vzdělávání, jsou podle něj samozřejmě zdarma, v rámci metodické pomoci obcím.

V této  práci  - zdokonalování znalostí a dovedností pracovníků obcí a měst a samozřejmě i krajského úřadu, bude kraj podle jeho slov i nadále pokračovat. Jenom semináře ke správnímu řádu pořádá krajský úřad 2x ročně.

 „Naší dlouhodobou strategií a cílem je totiž co nejlepší výkon veřejné správy nejen na krajském úřadě, ale také, a možná především, na všech 215 obcích Libereckého kraje,“ doplnil vedoucí správního odboru.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215