Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vstupní vzdělávání pro úředníky obcí Libereckého kraje je již zcela zdarma!

27. 03. 2014

Krajský úřad Libereckého kraje realizuje již od roku 2003 čtyřikrát ročně vstupní vzdělávání pro nové úředníky krajského úřadu a také obcí a měst Libereckého kraje.

Každý úředník územního samosprávného celku je totiž povinen, až na zákonem stanovené výjimky, do tří měsíců od vzniku svého pracovního poměru projít vstupním vzděláváním. Tuto a další povinnosti nejen na úseku vzdělávání stanovuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Program vstupního vzdělávání se skládá z více samostatných vzdělávacích bloků s celkovou časovou dotací 40 hodin.

„Úředníci jsou proškoleni například v oblasti obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku, z Ústavy ČR, základů veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka a dalších. Všechny přednášené bloky lektorují zaměstnanci krajského úřadu,“ zdůraznila vedoucí kanceláře ředitele krajského úřadu Marie Filipová.

V roce 2013 podle ní absolvovalo vstupní vzdělávání 83 úředníků, z nichž 57 bylo z obcí Libereckého kraje a zbývající z krajského úřadu. Po úspěšném absolvování celého cyklu přednášek náleží posluchačům osvědčení.

„Dosud bylo toto vzdělávání nabízeno obcím za symbolickou částku 500 Kč za celý blok vstupního vzdělávání. Z rozhodnutí krajského úřadu bude od tohoto roku vstupní vzdělávání poskytováno obcím Libereckého kraje v rámci metodické pomoci zdarma,“ potvrdil ředitel KÚ LK René Havlík.

Přiřadí se tak podle něj k početné skupině dalších vzdělávacích programů, které 215 obcím Libereckého kraje poskytuje krajský úřad bezplatně v rámci metodické pomoci. Jedná se např. o metodickou pomoc na úseku správního řízení, matričních agend apod.   

 

Program přednášek:

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

přednáší JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

Veřejná správa v ČR, přednáší JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

Interní audit ve veřejné správě přednáší Ing. Josef Vincenec, vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Libereckého kraje

Informatika, přednáší Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky Krajského úřad Libereckého kraje

VIZE Krajského úřadu Libereckého kraje přednáší Leoš Křeček, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání Krajského úřadu Libereckého kraje

Ekologizace přednáší Ing. Markéta Miklasová, vedoucí oddělení ovzduší a odpadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

Evropská unie přednáší p. Branda, externí spolupracovník

Pracovně právní minimum přednáší Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

Veřejná ekonomika a finance přednáší Ing. Ilja Štěpánek, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochramy přednáší Jaroslav Faltus, externí spolupracovník

Školení řidičů referentských vozidel přednáší Zdeněk Riegl, vedoucí správního a technického oddělení odboru dopravy Krajského úřadu 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588