Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výsledky kontrol označování zboží cenami v maloobchodě za rok 2015

22. 01. 2016

Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad provádí cenovou kontrolu maloobchodních prodejen se zaměřením na správné označování zboží cenou. Vzhledem k tomu, že se dnes žádný obchodník prakticky neobejde bez nabídky zboží ve slevě, jde o činnost velmi aktuální a potřebnou s ohledem na ochranu práv spotřebitele. Ačkoliv při zjištění nedostatku musí být uložena přiměřená pokuta, hlavním cílem kontrol je poukázat na nedostatky, doporučit způsob sjednání nápravy a působit preventivně, aby byl obchodník s uložením pokuty srozuměn a stejného jednání se napříště již nedopouštěl.

V roce 2015 bylo provedeno celkem 121 kontrol maloobchodních prodejen nejrůznějšího zaměření, provedených po celém území Libereckého kraje, z toho nedostatky byly zjištěny ve 116 případech a uloženy pokuty v celkové výši 472 tis. Kč.

O tom, že se daří naplňovat hlavní cíl kontrol, svědčí i skutečnost, že všechny zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraněny a uložené pokuty byly řádně uhrazeny. „Úspěšnou, skoro neuvěřitelně 100% vymahatelnost uložených pokut považuji za „best practice“ nejen na úrovni Krajského úřadu Libereckého kraje, ale v celorepublikovém srovnání. Všem, kteří se na cenových kontrolách a vymáhání uložených pokut podílejí, patří uznání za kvalitně odváděnou práci“, řekl Jiří Němec, vedoucí správního odboru.

Těší nás, že naše práce má smysl a přináší konkrétní výsledky, což potvrzuje například písemné vyjádření jednoho obchodního řetězce k provedené kontrole, které jsme nedávno obdrželi. Je v něm uvedeno poděkování za to, že kontrolující poukázal na nedostatky, které tak mohly být neprodleně odstraněny a nedošlo tak k poškození práv spotřebitele, jeho důvěry k obchodníkovi a jím nabízenému sortimentu zboží a služeb. Zjištěné pochybení vedlo obchodní řetězec k přijetí organizačních opatření a novému proškolení zaměstnanců.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215