Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

VÝZVA ŽIVNOSTNÍKŮM 

28. 02. 2022

VÝZVA ŽIVNOSTNÍKŮM

Novelou živnostenského zákona, účinnou ode dne 1. 7. 2008, došlo k podřazení jednotlivých volných živností pod jedinou nově vzniklou živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Původní živnostenské listy vydávané na barevném formuláři s vodoznakem pro každou živnost zvlášť nahradil Výpis ze živnostenského rejstříku. Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně držitelům volných živností (při návštěvě živnostenského úřadu) tzv. „transformaci“, tedy úpravu živnostenského oprávnění v rozsahu volné živnosti podle platného znění živnostenského zákona.

I přes tuto průběžnou činnost je na území Libereckého kraje i nadále více než 16 000 podnikatelů, u nichž dosud nebyla zákonná úprava volné živnosti provedena, neboť se tyto osoby na živnostenský úřad od roku 2008 nedostavily, nebo svou činnost již fakticky ukončily, ale živnostenský úřad nepožádaly o zrušení živnostenského oprávnění.

Živnostenský úřad proto vyzývá:

všechny držitele živnostenského oprávnění (fyzické i právnické osoby), kterým byl vydán před 1. 7. 2008 Živnostenský list, a který dosud nebyl nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili (v případě právnických osob jejich zástupci) na obecní živnostenský úřad za účelem projednání podnikatelské činnosti a vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku. Tento úkon je bezplatný.

Tato transformace se netýká živností řemeslných, vázaných či koncesovaných.

Aktuální stav Vašeho živnostenského oprávnění si můžete ověřit dotazem u obecního živnostenského úřadu, případně náhledem do Registru živnostenského podnikání, který je dostupný na webové stránce www.rzp.cz.

 

V Liberci dne 28. 2. 2022

Diana Pospíšilová
kontrolor, veřejné sbírky
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226320
Mobil: 739 541 638