Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Za posledních třináct let se konalo v kraji 242 veřejných sbírek, přijďte na seminář!

20. 02. 2015

Seminář o veřejných sbírkách chystá Liberecký kraj na 3.  Března  od 9 hodin. v multifunkčním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci.

Akce je určena  pro zástupce obcí LK, neziskový a nestátní sektor  (spolky, občanská sdružení  a pod.)

„Známe to všichni, každý z nás jistě někdy v životě poskytl svou „malou“ pomoc, která ruku v ruce s dalšími „malými“ či „většími“ pomocemi byla ve výsledku zásadní, životodárná a rozhodující v životě někoho potřebného. I takovéto malé a větší pomoci probíhají podle pravidel, podle zákona,“ uvedla Diana Pospíšilová ze Správního odboru, oddělení matrik a státního občanství,  agenda veřejných sbírek KÚ LK.

„Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, který vydává osvědčení o konání veřejné sbírky, nabízí svou metodickou pomoc jednak pro všechny konatele veřejných sbírek z neziskového sektoru, jednak pro zástupce měst a obcí Libereckého kraje, kteří mají zájem blíže se seznámit s touto problematikou, s příslušnými zákony k této oblasti, povinnostmi konatele sbírky, průběhem či vyúčtováním sbírky,“ doplnila  Jaroslava Ježková, vedoucí oddělení matrik a státního občanství.

Zájemci se mohou přihlásit co nejdříve na email: bozena.horackova@kraj-lbc.cz

 

Pořádání veřejných sbírek na území Libereckého kraje  - od roku 2002 jich bylo 242

Agenda veřejných sbírek se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Co to vlastně veřejná sbírka je? Dle litery zákona: „je veřejnou sbírkou získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba“.

Od roku 2002 do prosince 2014 bylo celkem oznámeno a konáno na území Libereckého kraje 242 veřejných sbírek. Z toho bylo vyhlášeno celkem 58 povodňových sbírek. A to v roce 2002 - 31 veřejných sbírek a v roce 2010 - 27 veřejných sbírek. V obou případech se jednalo o srpnové povodně na území Libereckého kraje, kdy většinou obce a města Libereckého kraje pořádali veřejné sbírky na pomoc postiženým těmito povodněmi. Nyní probíhá  cca. 40 veřejných sbírek.

„Ve většině případů se na našem území konají veřejné sbírky, které mají ve svém účelu opravu či rekonstrukci nějaké kulturní památky (kostela, kaple, rozhledny, muzea  apod.). Druhou takovou skupinou je pořádání veřejných sbírek jinou právnickou osobou, většinou spolky či nadacemi, a to za účelem humanitárním. Pomoc zdravotně postiženým, hendikepovaným spoluobčanům. Dále na pomoc zvířatům - zvířecí útulky. Také máme veřejnou sbírku na záchranné sítě pro koně např. při povodních. Další  jsou záchrana a obnova historické tramvaje, železnice, údržba lyžařské magistrály, oprava a údržba Ještědu, Hospic v LK, varhany v kostele v Bozkově, „Zachraňme kino Varšava“ a podobně,“ vypočítala Diana Pospíšilová.

.

 

 

 

Název veřejné   sbírky

Kdo VS pořádá

Od kdy

Do kdy

WWW stránky

 

„Podpora pro TULIPAN“

Sdružení TULIPAN

4. 1. 2012

4. 1. 2015

www.sdruzenitulipan.cz

 

„Auto pro děti“

Farní charita Česká Lípa

17. 3. 2012

28. 2. 2015

www.fchcl.cz

 

„Pomoc oblastní charitě Liberec“

Oblastní charita Liberec

1. 4. 2012

31. 3. 2015

·         www.charitaliberec.cz

 

 

„Krásné Kittelovsko“

Kitl s.r.o.

1. 5. 2012

30. 4. 2015

www.kitl.cz

 

 

„Pozvedněte slabé“

Nadace EURONISA

10. 5. 2012

10. 5.2015

www.euronisa.cz

 

„Kaplička na Prackově“

Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově

20. 7. 2012

neurčito

 

 

www.prackov.com

 

„Nákup zdravotnické techniky“

Nemocnice Jablonec nad Nisou

20. 8. 2012

neurčito

 

www.nemjbc.cz

 

„Dnes ty, zítra já…“

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

1. 9. 2012

neurčito

 

www.hospiczdislavy.cz

 

„První liberecká tramvaj“

BOVERA-CLUB o.s.

22. 9. 2012

neurčito

 

www.kzc.cz/cz/Novinky/Novinka/789

 

 

„Znovuzprovoznění ozubnicové parní lokomotivy 404.003“

Železniční společnost Tanvald, o.p.s.

28. 9. 2012

neurčito

 

www.zubacka.cz/nabidka/index.htm

 

 

 

„Jizerská magistrála“

Jizerská o.p.s.

1. 12. 2012

neurčito

 

www.jizerskaops.cz

 

Záchrana kostela Sv. Bartoloměje v Žandově“

Město Žandov

1. 12. 2012

neurčito

 

www.zandov.cz

 

„Sochy pro kapli sv. Anny na Vyskři“

Obec Vyskeř

3. 1. 2013

31. 12. 2014

www.vysker.e-obec.cz

 

„Záchrana vzácných bozkovských varhan“

Římskokatolická farnost Bozkov

1. 1. 2013

neurčito

 

www.saletini.cz

 

 

„Oprava hřbitova na horním Maxově“

Město Lučany nad Nisou

10. 4. 2013

neurčito

 

www.lucany.cz

 

 

„Rekonstrukce kostela Navštívení Panny Marie“

Město Lučany nad Nisou

10. 4. 2013

neurčito

 

www.lucany.cz

 

„Pomoc hendikepovaným občanům na Frýdlantsku“
 

Město Frýdlant

15. 6. 2013

30. 6. 2015

www.mesto-frydlant.cz

 

 

„JEŠTĚD 73“

JEŠTĚD 73, o.s.

1. 7. 2013

neurčito

 

www.jested73.cz

 

„Kaple Kokonín“

Kokonín, o. s.

10. 7. 2013

neurčito

www.obeckokonin.cz

 

 

„Humanitární stanoviště ČČK Jablonec nad Nisou“

Český Červený Kříž, oblastní spolek ČČK JBC

10. 11. 2013

31. 12. 2015

www.cck-jablonec.cz

Veřejná finanční sbírka na zakoupení zvonů do zvonice a dokončení rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla v horním Prysku“

Obec Prysk

1. 12. 2013

31. 12. 2015

www.prysk.cz

„Zbudování a otevření centra pro dobrmany v nouzi o. s. s působností pro celou ČR

Dobrmani v nouzi o. s.

1. 2. 2014

neurčito

http://dobrmani-v-nouzi-o-s.webnode.cz

„Pojďme na to od lesa“

Kedjom-Keku o.s.

18. 3. 2014

neurčito

www.kedjom-keku.com

„Sbírka na pomoc opuštěným zvířatům“

Útulek pro opuštěná zvířata

BONA o.p.s.

1. 4. 2014

neurčito

www.kocky-bona.net

„Oprava kostela sv. Václava v Harrachově“

Římskokatolická farnost Harrachov

1. 5. 2014

31. 12. 2014

http://my-nasefarnosti.cz

„Rozhledna Bramberk“

Město Lučany nad Nisou

12. 5. 2014

neurčito

www.lucany.cz

„TALARAK“

FAUNUS, o. s.

1. 6. 2014

31. 12. 2014

www.faunus.cz

„KOOM – Voda pro Burkinu FASO“

 

 

FAUNUS, o. s.

1. 6. 2014

31. 12. 2014

www.faunus.cz

„Realizace plastiky čestných občanů města kamenický Šenov“

Sdružení přátel Rheinbachu“

4. 6. 2014

neurčito

www.pratelerheinbachu.estranky.cz

„S Rytmusem o krok dál“

RYTMUS Liberec o.p.s.

1. 9. 2014

neurčito

www.rytmusliberec.cz

„Rekonstrukce kina Varšava“

Spolek „Zachraňme kino Varšava“

20. 8. 2014

neurčito

www.kinovarsava.cz

„Výstavba a obnovení pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru“

Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru

1. 9. 2014

neurčito

///////////////////////////////////

„Podpora dětí a mladistvých se sluchovým postižením nebo trvalou ztrátou sluchu“

Nadační fond Ozvěna

20. 9. 2014

neurčito

www.ozvena.org

„Zaostřeno na Jizerky“

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

1. 10. 2014

neurčito

http://jizerky.ecn.cz

„Rytmus  - vánoční sbírka“

Statutární Město Jablonec nad Nisou

15. 12. 2014

23. 12. 2014

 

 

www.mestojablonec.cz

 

 

 

„Pomoc pro útulek Azyl Pes“

Azyl Pes Krásný Les, o. s.

10. 10. 2014

neurčito

http://azylpes.cz

„Kašpar pomáhá“

Centrum Kašpar, o. s.

20. 10. 2014

neurčito

www.centrum-kaspar.cz

„Záchranné sítě pro koně“

EDUvet.cz,  z.s.

5. 11. 2014

5. 10. 2017

http://mvdrcackova.firemni-web.cz/

 

 

P O Z V Á N K A

na poradu nejen pro konatele veřejných sbírek

(obce LK, právnické osoby, neziskový sektor, široká veřejnost)

Veřejné sbírky v praxi

Porada je zaměřena na aplikaci zákona o veřejných sbírkách v praxi.

datum konání:

 

datum

Den

čas

místo konání

3. 3. 2015

úterý

9,00 – 13,00

Multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje

 

 

Přednášející:        Diana Pospíšilová, oddělení matrik a státního občanství
                           Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí oddělení matrik a státního občanství     

Místo konání:      Krajský úřad Libereckého kraje

 

Prezence:              probíhá od 8,30 hodin v multimediálním sále KÚ LK

 

Vložné:                 zdarma – porada je pořádána v rámci metodické pomoci obcím LK

 

 

Literatura:           doporučujeme účastníkům vzít si s sebou příslušné právní předpisy:

-zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Program

8,30 – 9,00             prezence

9,30 – 13,00           porada „Veřejné sbírky v praxi“

•právní úprava

•definice pojmu „veřejná sbírka“

•oznámení o konání veřejné sbírky a jeho náležitosti

•průběh konání veřejné sbírky, způsoby konání, účtování

•povinnosti konatele veřejné sbírky

•přestupky a správní delikty

•diskuze a dotaz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588