Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu

27. 08. 2015

V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak případným problémům před úřady či policií.

Ideální čas pro zažádání o nový občanský průkaz je v období mezi třiceti a šedesáti dny před skončením platnosti průkazu. V právních předpisech, které upravují vydání občanských průkazů, není tato lhůta přesně stanovena, je proto možné požádat i dříve než 60 dnů před skončením platnosti. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, jsou na tuto skutečnost upozorněni 60 dnů před skončením platnosti průkazu.

Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. „e-OP“, je 30 dní, proto je nutné nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu skončení platnosti nevybírá.

Na žádost lze vydat i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. OP „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů, zpravidla však na počkání a jeho platnost je jeden měsíc. Správní poplatek činí 100 Kč. Tento průkaz se však vydává pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana. Žádost o vydání OP „blesk“ se podává současně se žádostí o vydání „e-OP“ místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP).

Oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje přináší nejdůležitější informace pro podání žádosti o nový občanský průkaz:

Kde lze podat žádost
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“) se podává u kteréhokoliv Obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP), občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) se vydává u OÚORP, v jehož správním obvodě je občan hlášen k trvalému pobytu.

Seznam OÚORP v Libereckém kraji:
MěÚ Česká Lípa, Magistrát města Jablonec nad Nisou, Magistrát města Liberec, MěÚ Nový Bor, MěÚ Tanvald, MěÚ Železný Brod, MěÚ Frýdlant, MěÚ Semily, MěÚ Jilemnice, MěÚ Turnov.

Doklady potřebné k žádosti
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu (vydané např. v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, či zadržení neplatného OP). Fotografii pořizuje pracovník OÚORP při podání žádosti.

U OP „blesk“ občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující jej v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých.

Kde lze OP převzít
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. OP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“) lze převzít u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, případně u jiného OÚORP, který občan uvedl v žádosti. OP bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydání (dle místa TP).

Zápis nepovinných údajů do OP
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a titulu příslušnými orgány ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624