Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zkontrolujte si včas před dovolenou cestovní doklady

26. 03. 2018

Léto je doba, kdy si dopřáváme odpočinek, dovolenkujeme a cestujeme. S tím je spojeno nejen plánování toho, kdy, s kým a kam se vydáme, ale i to, co všechno musíme před cestou zařídit a připravit si. K tomu by vždy mělo patřit i to, že si zjistíme, na jaké doklady můžeme do vybrané destinace cestovat, zda s občanským průkazem (dále jen „OP“), anebo s cestovním pasem (dále jen „CP“) a zda máme tyto doklady platné.

Nelze cestovat s dítětem, když ho máme „pouze zapsané“ v našem pasu (byť jako rodič). Od roku 2012 platí základní pravidlo cestování, a to i pro děti, vždy s vlastním cestovním dokladem. V rámci tzv. Schengenu (http://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-eu-schengenu) můžeme cestovat i na platný občanský průkaz. Do ostatních zemí vždy s platným cestovním dokladem – cestovním pasem. Pozor, v některých destinacích hraje roli i to, jak dlouho bude náš pas ještě platit. Například v Egyptě – pas musí platit ještě 6 měsíců po naší návštěvě.

Základní info k cestování po světě je zde https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/.

V případě dotazů doporučujeme obrátit se na zastupitelský úřad (ZÚ) státu, kam se chystáme cestovat. Buď se můžeme dotázat na ZÚ cizího státu v ČR, anebo na ZÚ ČR v cizině, viz https://www.mzv.cz/jnp/.

Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský průkaz, ale (bude-li potřeba) zejména cestovní pas a zda je jejich pas platný. Pokud není, je již nyní vhodná doba pro podání a vyřízení žádosti. V letní sezoně totiž bývá čekací doba k podání žádosti poměrně dlouhá.

Žádost o vydání OP i CP může být podána na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – nemusí to být přímo v místě pobytu.

Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení a s tím je spojena i výše správních poplatků:

OBČANSKÝ PRŮKAZ (se strojově čitelnými údaji a kont.el.čipem, doba platnosti 10 let u osob st. 15 let). Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0,- Kč/osoba starší 15 let 50,- Kč/dítě (v někt. zákonem stanovených případech správní poplatek 100,-/200,- Kč). Nově si bude (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018) občan moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin, 1000,- Kč/osoba starší 15 let 500,- Kč/dítě,
nebo do 5 pracovních dnů 500,- Kč/osoba starší 15 let 300,- Kč/dítě.

CESTOVNÍ PAS
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč/osoba starší 15 let 100,- Kč/dítě. Nově bude občan moci (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018) požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin, 6000,- Kč/osoba starší 15 let 2000,- Kč/dítě,
- nebo do 5 pracovních dnů 3000,- Kč/osoba starší 15 let 1000,- Kč/dítě.

Žádost o vydání dokladu bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP, nebo (ve zkrác. lhůtách) u Ministerstva vnitra (MV - v gesci odboru správních činností). Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci převzít jedině u MV. Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci převzít u ORP, kde svou žádost podal, anebo přímo u MV.

 

Zpracovala Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí odd. matrik a státního občanství KÚ LK, tel. 485 226 464, 739 541 564, jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624