Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Kontakty

13 Správní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
JUDr. Němec Jiří vedoucí správního odboru C 218 485226463
739 541 513
jiri.nemec@kraj-lbc.cz
Ondráčková Alena sekretariát; odborný zaměstnanec SO C 219 485226313
739 541 531
alena.ondrackova@kraj-lbc.cz
FAX správního odboru - - 485226360
spravniodbor@kraj-lbc.cz

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Kvapilová Helena vedoucí oddělní matrik a státního občanství; státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 209 485226464
723 919 433
helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Ing. Pavčová Nikola státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382
778 546 312
nikola.pavcova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232
725 270 116
david.fator@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372
725 311 020
jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381
770 169 784
vera.cermakova@kraj-lbc.cz

Oddělení přestupků a voleb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kroupová Pavlína vedoucí oddělení přestupků a voleb, zástupce vedoucího správního odboru C 207 485226434
739 541 623
pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz
Ing. Legerová Michaela přestupky, volby C 206 485226351
739 541 599
michaela.legerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášek Zdeněk přestupky, volby C 206 485226380
775 103 111
zdenek.valasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Žalud Pavel přestupky, volby C 206 485226379
608 936 568
pavel.zalud@kraj-lbc.cz

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641
606 781 157
Ivana.koutova@kraj-lbc.cz
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320
739 541 638
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644
vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz