Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Správní odbor

Metodické informace MV

Veškeré osobní údaje uváděné v materiálech jsou fiktivní

MV VS 102 60 2-2006 - ověř starostou
MV VS 170 60 2-2007 - žádost nové obce o ověř
Inf MV 6-2007 VaL
Inf MV 9-2007 VaL
Inf MV 5-2008 VaL
Kvalifikační požadavky na osoby provádějící autorizovanou konverzi
Inf MV 8-2009 VaL
Inf MV 2-2010 - spr popl pro NPÚ
Inf MV 3-2010 - vidimace lustrační osvědčení
Inf MV 4-2010 - vidim upřesn příděl plánu
Inf MV 6-2011 - legal OP
Inf MV 15-2011 - vidim matur CERMAT
Inf MV 19-2011 - vidim slovens MD
Inf MV 14-2012 - ZR
Inf MV 17-2012 - vidim doložka
Inf MV 4-2013 - způsobilost žadatele
Inf MV 10-2013 - správní obvod ověřujícího úřadu
Inf MV 18-2014

Inf MV 1-2015
Inf MV 7-2015
Inf MV 3-2016 - doklady totožnosti
Inf MV 5-2016 - zkoušky z ověřování
Inf MV 9-2016 - věk žadatele o provedení legalizace podpisu
Inf MV 14-2017 - provádění oprav v ověřovací knize
Inf MV 28-2017 - osvobození od správního poplatku § 8 odst. 2 písm. a)
Inf MV 4-2018 - vidimace „průkazu energetické náročnosti budovy“
Inf MV 5-2018 - vidimace listiny opatřené tzv. antikopírovací grafikou
Inf MV 8-2018 - vyznačování účelu osvobození od spr. poplatku na výsledku úkonu
Inf MV 9-2018 - vyplňování sloupce 9 v ověřovací knize (osobní údaje)
Inf MV 10-2018 - vidimace listiny s QR kódem
Inf MV 14-2018 - legalizace podpisu zák. zástupce-vycestování dítěte do zahraničí
Inf MV 17-2018 - vidimace veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby
Inf MV 1-2019 - vidimace nostrifikační doložky
Inf MV 6-2019 - vidimace listiny obsahující otisky prstů 
Inf MV 12-2019 - Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Inf MV 13-2019 - prokazování totožnosti žadatele o legalizaci
Inf MV 14-2019 - novela zákona 21/2006 a vyhlášky 36/2006
Inf MV 1-2020 - vidimace listiny opatřené doložkou katastrálního úřadu, finančního úřadu a státního oblastního archivu
Inf MV 2-2020 - provádění vidimace a legalizace na jiném vhodném místě zaměstnancem držitele poštovní licence nebo HK ČR
Inf MV 4-2020 - vidimace výstupu automatizované autorizované konverze
Inf MV 5-2020 - prokazování totožnosti řidičským průkazem při legalizaci