Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správní odbor

Cenová kontrola

Informace pro podnikatele a spotřebitele k povinnosti označení zboží nejen prodejní, ale i měrnou cenou

 

Povinnost označovat balené výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb, § 13 odst. 3
                                                                                                        je platná již ode dne 1. 5. 2014.

Měrnou cenou se dle zákona č. 526/1990 Sb. § 13 odst. 6 rozumí cena za měrnou jednotku množství výrobku, kterou je 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový, případně jiná jednotka stanovená zvláštním právním předpisem, přičemž lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, (například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm).
U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých je povinnost uvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k hmotnosti pevné potraviny.

Povinnost označovat výrobky kromě prodejní ceny současně měrnou cenou se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštními právními předpisy označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité objemy některých druhů hotově baleného zboží.

Cílem značení zboží prodejní i měrnou cenou je informovanost spotřebitele v případech,

kdy se potřebuje rozhodnout o nákupu toho či onoho výrobku, a porovnat tak různé prodejní ceny za nabízená balení obdobných výrobků.